Home

                                                                                        

VILLKOR / HYRESFÖRBINDELSE 

LOGEGÅRDEN HEDEBERGA, HEDEBERGAVÄGEN 14, 982 35  GÄLLIVARE                     

 

 

Undertecknad hyr Logegården nedanstående tid och förbinder sig att följa nedanstående regler.

 • Ansvarig hyresgäst skall tillse att minsta möjliga störning förorsakas grannarna.
 • Ansvarig hyresgäst skall förvissa sig om NÖD- OCH UTRYMNINGSVÄGAR SAMT BRANDSLÄCKARNAS PLACERING. Informera alla deltagarna om dessa.
 • Rökning sker på baksidan, en halvtrappa ner.
 • Sopkärlet utanför lokalen är avsedd för endast hushållssopor.
 • Återvinningsbart glas-, plast-, metall- och pappersavfall skall av hyresgästen transporteras till miljöstation.
 • Använt porslin, glas och bestick samt köksutrustning skall diskas och placeras på respektive platser.
 • Stolar borttages från festlokalen. Borden lämnas kvar.
 • I använda lokaler skall synligt skräp och fläckar efter drycker avlägsnas. Logegårdens personal torkar av borden och vaskar golven.
 • Förlust av nyckel till lokalen debiteras hyresgäst med 1.000:- kr.
 • Felaktig hantering av inbrottslarm som orsakar utryckning debiteras hyresgäst med 1.000:- kr.
 • Övrig åverkan eller skadegörelse ersätts till fullt marknadsvärde.

LG6dec06