Home

Logegården Hedeberga
ägs av medlemmar i föreningarna
Birgittalogen
        Druid-Orden        Odd Fellow      Rebeckalogen 

Syftet med Logegården är att föreningarna ska ha ändamålsenlig möteslokal för sina sammankomster

-----------------------------------------------------------
2021/2022  ordf. Anders Sjölund  070-315 59 77
------------------------------------------------------------

 

Som andelsägarnas har du förmånligare hyresvillkor

Alla medlemmar uppmanas att marknadsföra Logegården, till företag/organisationer som en fin lokal att ha arbetsplatsträffar möten och konferenser på dagtid se Informationsbladet nedan

 

Informationsblad Medlemmar


STADGAR

 

Var lojal och lös andelar i Logegården Hedeberga 
Betalas in på Bg 972-8700
glöm inte att skriva ditt namn och logetillhörighet